Konseptutvikling

Vi kan produsere idéer til navn, kampanjer, reklame m.m. Dette gjør vi i tett dialog med deg, sånn at resultatet blir best mulig for din bedrift.

Kartlegge

I en slik prosess som i alle andre prosesser trenger man å skape oversikt. Man må kartlegge hvilke visjoner du har og man må kartlegge hva som skal selges, hvem det skal selges til. 

Vi liker å kjenne kunden vi jobber med før vi produserer et konsept som skal skape resultater.

Et godt konsept skaper resultat

Kjennetegnet på et godt konsept er at det skal skape resultater i form av kjennskap og salg. Vi produserer konsept som er rettet mot målgruppen og som skal selge.