Husøy Glass

Nettside

Husøy Glass er en godt omtalt glassmester bedrift drevet av to brødre. De ønsket å modernisere konseptet sitt, samtidig ønsket de en ny nettside.

Ferdig produkt

Vi brukte mye tid på kartlegging av fremgangsmåte. Husøy Glass er en bedrift med lang fartstid, slik at vi ønsket at Husøy skulle beholde sin gjenkjennbare stil. 

Resultatet ble å beholde samme logo, men modernisere den. Vi lagde i tillegg reklamemateriell og etter ulike utkast på nettside ble det spikret en side som gjenspeiler Husøy godt.