Kjel og Brennerservice

Logo

Kjel og Brennerservice AS ønsket en ren og enkel logo som viser hva firmaet driver med, samtidig som den skulle være synlig og gjenkjennbart.

Ferdig produkt

Logoen ble levert med et ikon som fungerer for seg selv og navnetrekket. Den sterke fargen mot det sorte gir logoen en sterk og tydelig stil.