Rentox

Identitetsdesgin

Rentox en bedrift som tar seg av sopp og skadedyr i Bergensområdet. Identiteten skulle være klar med fargepalett, logo, og hvordan eventuelle trykk ville se ut.

Ferdig produkt

Etter god kommunikasjon med Rentox, ble identiteten produsert. Et produkt bedriften føler representerer godt.  Logoen er gjenkjennelig og tydelig. Ikonet fungerer som et designelement på andre flater, og blåtonene fungerer godt sammen.